back to home dude

Ninja Siêu Shogun

Ninja Siêu Shogun

Về Ninja Siêu Shogun

Bạn là một ninja siêu nhanh và không ai có thể nhanh bằng bạn. Trừ một số kẻ khác. Chạy đến lối thoát nhanh nhất có thể và hạ gục tất cả những người bạn gặp trên đường. Với tốc độ của bạn, bạn có thể đánh bại bất kỳ ai.