back to home dude

Ninja Santa

Ninja Santa

Về Ninja Santa

Chú Ninja Santa này nhảy xuống thông qua các bệ bục. Ném những vũ khí ngôi sao của bạn vào đối thủ và tập hợp những món đồ của Santa nhé.