back to home dude

Ninja Ranmaru

Ninja Ranmaru

về Ninja Ranmaru

Bắt đầu trận chiến chống lại những ninja khác và xác định đúng những đòn tấn công của chúng để giành chiến thắng. Đạt được số điểm cao nhất có thể.