back to home dude

Ninja Painter 2

Ninja Painter 2

về Ninja Painter 2

Chọn 1 trong 2 Ninja và đi đến cuối cấp độ! Sử dụng những sắc màu khác nhau để tạo cho môi trường xung quanh thêm sắc màu và tập hợp tất cả những vật thể để ghi điểm cao nhất! Xem bạn có thể đạt được 3 ngôi sao ở từng cấp độ?