back to home dude

Ninja Noku

Ninja Noku

về Ninja Noku

Vào vai Ninja Noku và chiến đấu qua từng khu vực! tập hợp càng nhiều quả cầu càng tốt cùng lúc đó giết tất cả những kẻ thù với những cuộc tấn công nhanh! Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong từng cấp độ không nào?