back to home dude

Ninja nhảy 1

Ninja nhảy 1

về Ninja nhảy 1

Giúp ninja bằng cách nhảy qua các vật cản! Tiêu diệt các kẻ thù trên đường đi để tăng thêm điểm. Bạn sẽ đạt được 3 ngôi sao trong từng màn chơi chứ?