back to home dude

Ninja Giũ Sạch

Ninja Giũ Sạch

Về Ninja Giũ Sạch

Hãy cố gắng tiêu diệt đối thủ mà không để chúng thấy được bạn. Nhảy lên một bức tường để bước đi trên đó! Chúc bạn chơi vui vẻ!