back to home dude

Ninja gấu trúc

Ninja gấu trúc

về Ninja gấu trúc

Chú ninja gấu trúc này đang muốn chứng tỏ khả năng của mình. Dùng sợi dây ninja của bạn để trèo từ cây này sang cây khác. Lấy được 3 khúc gỗ và hoàn thành màn chơi. Lấy được 3 khúc tre trong thời gian cho phép và bạn sẽ được thưởng thêm thời gian. Chúc gấu trúc may mắn!