back to home dude

Ninja Frog

Ninja Frog

về Ninja Frog

Hãy giúp cho hoàng tử đáng thương Edward, được biết đến là một Ninja Frog. Phá bỏ lời thề và lấy lại nhan sắc trước đó của hoàng tử bằng cách thu nhặt những viên đá phép màu từ 4 gốc của thế giới.