back to home dude

Ninja đột kích

Ninja đột kích

về Ninja đột kích

Bạn sẽ đóng vai như môtj ninja dũng cảm và giết nhiều thây ma hết mức có thể! Một số thây ma chỉ bị đánh bại theo cách riêng và một số khác thì bạn cần phải né tránh bằng mọi cách! Liệu bạn có thể hoàn thanh nhiệm vụ và giành được điểm cao nhất?