back to home dude

Ninja Dây

Ninja Dây

Về Ninja Dây

Nhảy từ nơi này sang nơi khác với ninja dây của bạn. Ném sợi dây để bắt những chú chim và đu trong không trung. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đáp lên một mặt phẳng sau mỗi cú nhảy, và đừng ngã!