back to home dude

Ninja Cuối Cùng Từ Hành Tinh Khác

Ninja Cuối Cùng Từ Hành Tinh Khác

Về Ninja Cuối Cùng Từ Hành Tinh Khác

Một nhà khoa học xấu xa đang phá hủy cả địa cầu với đội quân đột biến của ông ta! Chỉ còn lại một ninja duy nhất để cứu tất cả chúng ta, và cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy loài người. Bạn có thể vươt qua tất cả những thử thách đầy chông gai này không?