back to home dude

Ninja Cắt Khối HD

Ninja Cắt Khối HD

Về Ninja Cắt Khối HD

Ninja và dua hấu không phải là một sự kết hợp hoàn hảo. Ít nhất là về phía dưa hấu. Bạn sẽ phải cắt tất cả những miếng dưa hấu. Hãy chắc chắn là bạn không bỏ lỡ bất kì miếng nào, vì bạn sẽ bị phạt. Sau 3 lần phạt trò chơi sẽ kết thúc. Đừng quên tránh cả thuốc nổ. Bạn không muốn tự giết mình, đúng không?