back to home dude

Ninja Cannon

Ninja Cannon

Về Ninja Cannon

hãy chặn những con quỷ này lại, và đừng để cho chúng có cơ hội xâm chiếm thế giới. Bắn những con Ninja này vào những con quỷ để tiêu diệt chúng.