back to home dude

Ninja & Blind Girl 1

Ninja & Blind Girl 1

về Ninja & Blind Girl 1

vào vai cô gái mù Annie và để cho 3 Ninja bảo vệ bạn trong suốt chuyến đi! Khi bạn gặp khó khăn, bạn có thể kích hoạt một trong những hành động đặc biệt này như gió hoặc những viên đá đang rơi.Sau từng cấp độ bạn có thể sử dụng tiền để mua những vũ khí mới và năng lực trong cửa hàng!