back to home dude

Ninja Bear & Purple Teddy

Ninja Bear & Purple Teddy

Về Ninja Bear & Purple Teddy

Những con quái vật luôn đương đầu với gấu Ninja và chú gấu Teddy. Bạn hãy bảo vệ con người và giúp cho những chú gấu đuổi bắt con quái vật xổng chuồng. Hãy tìm và sử dụng những vũ khí thật khéo léo để tránh xa những nỗi sợ hãi.