back to home dude

Ninja 1

Ninja 1

về Ninja 1

Hãy giúp Ninja thả các tù nhân và đấu với những Ninja khác