back to home dude

Chín

Chín

Về Chín

Công việc của bạn là hãy chắc chắn rằng số duy nhất còn lại là số 9! Dùng chuột để trượt các khối và giải câu đố đầy thử thách. Bạn có đủ thông minh để hoàn thành tất cả các cấp độ trong trò chơi này không?