back to home dude

Nightmare Runner

Nightmare Runner

về Nightmare Runner

để được an toàn trong thế giới đầy rẫy những sinh vật bóng tối. Nhảy qua tất cả những vách núi và loại bỏ kẻ thù với khẩu súng của bạn. Tập hợp tất cả những nâng cấp để tạm thời là kẻ mạnh nhất!