back to home dude

Nightclub Tycoon

Nightclub Tycoon

Về Nightclub Tycoon

Bạn là chủ của câu lạc bộ đêm này. Làm khách hàng hài lòng, bạn sẽ được nhiều tiền boa để có thể mua sắm các vật dụng hay thuê thêm người.