back to home dude

Nibbly.io

Nibbly.io

Về Nibbly.io

Nibbly.io là trò chơi ăn nhiều nhất bạn có thể đầy vui nhộn có thể nhiều người chơi. Hãy bắt đầu với Alder, một người gặm nhấm thức ăn, và thu thập được nhiều thức ăn nhất có thể. Nhưng bạn phải tự vệ để chống lại các người chơi khác