back to home dude

Những zombie ăn điện thoại

Những zombie ăn điện thoại

về Những zombie ăn điện thoại

Những zombie đã bắt tất cả những người bạn của tôi. Hãy đánh bại zombie và giải cứu họ.