back to home dude

Những vùng đất bí ẩn: thị trấn bóng tối

Những vùng đất bí ẩn: thị trấn bóng tối

về Những vùng đất bí ẩn: thị trấn bóng tối

Bạn đang tìm kiếm kho báu bị mất tại một con thuyền bị chìm, nhưng đột nhiên, bạn bị đâm và mắc kẹt trên một hòn đảo bí ẩn! Hãy tìm quanh mọi nơi những vật dễ cầm và cố gắng trốn thoát! Liệu bạn có thể hoàn thành được thử thách này?