back to home dude

Những vũ khí bí mật

Những vũ khí bí mật

về Những vũ khí bí mật

Vài thứ vũ khí đang bị giấu trong khu vực lưu trữ súng đạn.Bạn hãy cố gắng tìm ra chúng!