back to home dude

Những viên ngọc rồng: trận chiến đấu nảy lửa v2.2

Những viên ngọc rồng: trận chiến đấu nảy lửa v2.2

về Những viên ngọc rồng: trận chiến đấu nảy lửa v2.2

Hãy bước vào trận chiến với nhân vật của những viên ngọc rồng. Hãy đánh bại đối phương bằng những kĩ năng chiến đấu đặc biệt và cho mọi người thấy bạn khoẻ thế nào.