back to home dude

Những viên ngọc

Những viên ngọc

về Những viên ngọc

Hãy nhấn vào những viên ngọc cùng màu bộ 3 hoặc nhiều hơn để làm chúng biến mất.