back to home dude

Những viên đá trong hộp gỗ

Những viên đá trong hộp gỗ

về Những viên đá trong hộp gỗ

Trò chơi này đòi hỏi bạn phải suy nghĩ trước. Bạn phải xếp ít nhất 5 viên đá cùng màu liên tiếp để loại bỏ chúng trước khi chúng làm đầy kín các ô.