back to home dude

Những tòa tháp của Thor

Những tòa tháp của Thor

về Những tòa tháp của Thor

Chồng những khối vuông cao nhất có thể, nhưng hãy chắc chắn là bạn không làm rơi chúng! Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit sau khi kết thúc trò chơi.