back to home dude

Những thây ma điên

Những thây ma điên

về Những thây ma điên

Hãy đi qua những khoảng trống, nhảy từ tầng này qua tầng khác và đi qua các toà nhà. Bạn phải coi chừng những thây ma. Hãy giết chúng trước khi chúng hại bạn.