back to home dude

Những tháp ngộ nghĩnh 1

Những tháp ngộ nghĩnh 1

về Những tháp ngộ nghĩnh 1

Xếp những lá bài theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Tiếp tục đến khi tất cả những lá bài biến mất và xong trước khi bạn không còn lá bài nào.