back to home dude

Những thác nước cuối cùng

Những thác nước cuối cùng

về Những thác nước cuối cùng

Hãy làm đầy những trái bóng bằng nước màu. Dùng các vật thể khác nhau ở mỗi cửa để đạt được mục tiêu. Liệu bạn có thể hoàn thành trò chơi.