back to home dude

Những tên phòng thủ có phép thuật

Những tên phòng thủ có phép thuật

về Những tên phòng thủ có phép thuật

Những kẻ thù tấn công hàng loạt. Bạn đã chuẩn bị chưa? Đừng để cho chúng vượt qua! Đặt những tháp phòng thủ một cách có chiến thuật.