back to home dude

Những tên cướp biển 1

Những tên cướp biển 1

về Những tên cướp biển 1

Hãy trở thành cướp biển và phá huỷ các tàu hải quân. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra kho báu bị mất "Đôi mắt của Neptune".