back to home dude

Những sinh vật thoát khỏi núi lửa

Những sinh vật thoát khỏi núi lửa

về Những sinh vật thoát khỏi núi lửa

Đánh vào những con quái vật với cái búa của bạn, gõ chúng vào sâu trong lòng đất. Phá hủy bức tường lửa và thu thập tiền xu vàng.