back to home dude

Những sinh vật kì lạ

Những sinh vật kì lạ

về Những sinh vật kì lạ

Hãy tìm tượng ở mỗi cửa bằng cách sử dụng những khả năng khác nhau của các sinh vật. Một số có thể bơi trong nước, một số có thể đi qua gỗ và vân vân. Liệu bạn có thể kiếm được 3 sao ở các cửa?