back to home dude

Những Quả Bóng Điên Rồ

Những Quả Bóng Điên Rồ

Về Những Quả Bóng Điên Rồ

Chú chim nhỏ này cảm thấy bị làm phiền bởi những trận bóng đá mùa hè này. Những quả bóng ấy có thể bay trúng và làm bị thương chú chim, trong khi cậu ấy chỉ muốn thu thập kim cương. Bạn có thể giúp chú chim tránh những quả bóng đá không? Khi ban đã thu thập đầy đủ số kim cương, bạn có thể giúp đỡ những chú chim khác!