back to home dude

Những quả bóng bay

Những quả bóng bay

về Những quả bóng bay

Bắn vào 3 hay nhiều những quả bóng cùng màu sao cho không còn quả bóng nào trên màn hình. Bạn có thể làm được không nào?