back to home dude

Những quả bóng

Những quả bóng

về Những quả bóng

Chú khỉ này phải bắn càng nhiều bong bóng càng tốt. Trò chơi này bao gồm tất cả 50 cấp độ.