back to home dude

Những nguyên tử bong bóng

Những nguyên tử bong bóng

về Những nguyên tử bong bóng

Cố gắng xóa sạch viên kim cương bằng cách loại bỏ tất cả các bong bóng.