back to home dude

Những Người Sống Sót Cuối Cùng

Những Người Sống Sót Cuối Cùng

Về Những Người Sống Sót Cuối Cùng

Những Người Sống Sót Cuối Cùng là một trò chơi vui nhộn và đầy thử thách! Thây Ma Khải Huyền đã xảy ra, và chỉ có hai người còn sống sót. Bạn có thể hợp tác với nhau để sống sót không?