back to home dude

Những người nông dân nhàn rỗi

Những người nông dân nhàn rỗi

về Những người nông dân nhàn rỗi

Hãy bắt đầu nông trại của chính mình và trồng thật nhiều vụ mùa để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi thu hoạch, bạn có thể đi vào thị trấn để bán hàng hoá với dân làng khác.