back to home dude

Những Người Lùn Dũng Cảm

Những Người Lùn Dũng Cảm

Về Những Người Lùn Dũng Cảm

Họ rất dũng cảm, nhưng họ thấp. Họ là Những Người Lùn Dũng Cảm. Vương quốc đang gặp rắc rối. Nàng công chúa đáng yêu đã bị bắt đi và nhà vua đang vô cùng tuyệt vọng để tìm lại được công chúa. Vậy nên nhà vua đã gửi đi Những Người Lùn Dũng Cảm. Đặt những người lùn trên đấu trường và hãy chắc chắn rằng họ sẽ sống sót qua cuộc chiến. Hãy suy nghĩ trước khi hành động.