back to home dude

Những người lính Kamikaze

Những người lính Kamikaze

về Những người lính Kamikaze

Hãy thử cảm giác là một người lính không quân Kamikaze. Bạn phải phá huỷ các máy bay khác bằng súng. Bạn cũng có thể nhấn nút "enter" để nháy sang phương tiện khác.