back to home dude

Những người hùng thả rơi

Những người hùng thả rơi

về Những người hùng thả rơi

Những kẻ xấu đã bắt cóc công chúa và bắt giam tất cả những người hùng, trừ bạn. Tập hợp tất cả những chiếc chìa khóa và cứu lấy công chúa.