back to home dude

Những người bạn trốn thoát

Những người bạn trốn thoát

về Những người bạn trốn thoát

Giúp 2 người ngoài hành tinh tìm đường về lại con tàu! Vượt qua mọi chướng ngại vật và giải đố trong mỗi màn chơi để đến được lối thoát. Dùng công tắc, điều khiển thang máy, nhảy, điều khiển không trung, làm tất cả mọi thứ để tạo một con đường an toàn! Bạn có thể chơi một mình hoặc chơi với một người bạn! Chúc bạn vui vẻ!