back to home dude

Những ngọn đèn đêm

Những ngọn đèn đêm

về Những ngọn đèn đêm

Hãy cố gắng tìm lối ra. Đôi khi, trước tiên bạn phải chuyển đổi tắt mở ánh sáng. Hãy coi chừng cái bẫy.