back to home dude

Những ngôi sao thông minh

Những ngôi sao thông minh

về Những ngôi sao thông minh

Cố gắng hoàn thành trò chơi này. Gỡ rối cho những ngôi sao và không để cho các đường chéo nhau.