back to home dude

Những món quà khó lấy

Những món quà khó lấy

về Những món quà khó lấy

Hãy làm nổ một khu vực nhất định và phá huỷ thật nhiều thứ. Sau đó, bạn phải di chuyển chuột xung quanh để thu thập quà. Liệu bạn có thể giành 3 sao ở mỗi cửa?