back to home dude

Những lưỡi dao đẫm máu

Những lưỡi dao đẫm máu

về Những lưỡi dao đẫm máu

Giết tất cả các ninja ác, nhưng không được để cho mình bị giết.