back to home dude

Những lối mòn 2

Những lối mòn 2

về Những lối mòn 2

Trượt các thanh sang một bên, vẽ một đường, và cố gắng đạt được các ngôi sao.